យុវតីស្រស់ស្អាតជានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យមួយ ដើរលេងជាមួយសង្សារបាត់ខ្លួនមួយយប់ព្រឹកឡើងឃើញដេកស្លាប់ក្បែរផ្លូវលុំមួយកន្លែងយ៉ាងអាថកំបាំង