ភ្នំពេញ៖តូចចិត្តមិត្តប្រុសស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំសំបែកទៅស្រលាញ់ប្រុសដូចគ្នាយុវតីស្រស់ស្អាតម្នាក់សំរេចចិត្តយកឡាមអារផ្តាច់សុដន់របស់ខ្លួនរួចលេបថ្នាំពុលសំលាប់ខ្លួន